ออกบูทบริการชุมชน

256

ไฮเทค-เทคโนโลยี ชัยภูมิ ออกบูทบริการชุมชนโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ อบต โนนกอก