กิจกรรมสงกรานต์รดน้ำขอพร

429

ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ณ หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ