สืบสานตำนานสาวบ้านแต้

976

โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ครบรอบ 60 ปี ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ มีตำนานเรียกขานว่า ดินแดนแห่งสาวบ้านแต้ ตามตำนานเพลงสาวบ้านแต้ หมู่บ้านในปัจจุบัน มีชื่อว่าบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีสาวงาม มีวัฒนธรรมและประเพณี อันโดดเด่น จนปี 2502 มีนักแต่งเพลง ได้แต่เพลงสาวบ้านแต้ ด้วยความประทับใจด้านวัฒนธรรม ประเพณี จนมีนักร้องหลายคนนำไปขับร้อง ทั้งสุนทราภรณ์.และอีกหลายคน จนโด่งดัง เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศไทยจำนวนมาก

การจัดงาน สืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ครบรอบ 60 ปี จะเป็นการร่วมสืบสานสานประเพณีสาวนุ่งผ้าซิ่น ปันจักรยาน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เป็นการพื้นฟู สืบสาน และอนุรักวัฒนธรรมสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีการก่อตั้งกองทุน สาวบ้านแต้ การประกวดเทพีย้อนยุคสาวบ้านแต้ อายุ 60 ปีขึ้นไป การประกวดลูกทุ่งเสียงทอง หนุ่ม – สาวบ้านแต้ การประกวดส้มตำลีลา และรำวงย้อนยุคสาวบ้านแต้ และร่วมส่งเสริมสินค้า OTOP ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น