ติดตั้งปุ่มกดป้ายเปิดงานอัตโนมัติเพื่อต้อนรับท่านผู้ว่า

450

นักเรียนโรงเรียนไฮเทคโนโลยีชัยภูมิ สาขาช่างไฟฟ้า ได้ทำการติดตั้งปุ่มกดป้ายเปิดงานอัตโนมัติ เพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่งานโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อ จ.ชัยภูมิ