มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านประธาน อศจ จังหวัดชัยภูมิ

311

ผอ.จารุวรรณ คาดสนิท โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ชัยภูมิ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านประธาน อศจ จังหวัดชัยภูมิ แจก อั่งเปา ให้คุณครูไฮเทคชัยภูมิและพนักงาน อบต กุดเลาะ ขอให้ เฮงๆ รวยๆ ร่างกายแข็ง มีความสุข ตลอดไปค่ะ