เปิดบูธบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ และแจกโบว์ชัวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

277

คณะครูโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ชัยภูมิ และนักเรียนนักศึกษา เปิดบูธ fix it center ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มที่โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก เพื่อบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์และแจกโบว์ชัวประชาสัมพันธ์โรงเรียน