ทำบุญเลี้ยงเพลพระและร่วมแบ่งปันขนมเพื่อน้องที่โรงเรียนขยายโอกาสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

222

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ และร่วมแบ่งปันขนมเพื่อน้องในวันปีใหม่โรงเรียนขยายโอกาส เนื่องในวันปีใหม่