ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมรอบ 2