ประกาศเปิดเทอม

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคชัยภูมิ ประกาศเปิดเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการนำนักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.-13 มิ.ย. 2564 และนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด ขอให้เดินทางกลับมาก่อนเปิดเรียน 14 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.044-136 688