ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

255

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ