ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

307

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ