ร่วมงานประเพณีประจำปี เอาบุญภูกุ้มข้าว

337

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค ชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีประจำปี เอาบุญภูกุ้มข้าว โดยรำอัญเชิญเทวดา และแจกน้ำให้ประชาชนที่มาร่วมงาน