โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ออกให้บริการประชาชน ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดอนนกเอี้ยงเก่า ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ