ออกบริการชุมชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

277

วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2561 วิทยาลัยไฮเทคชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ออกบริการชุมชน ที่โรงเรียนบ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและอุปกรณ์การเกษตร รถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนฟรี