ออกบริการชุมชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

330

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ชัยภูมิ ออกบริการชุมชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทีวี พัดลม ตู้เย็น และอุปกรณ์การเกษตร