previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

โครงการ “สานสัมพันธ์บ้านกับวิทยาลัย”

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ได้จัดโครงการ "สานสัมพันธ์บ้านกับวิทยาลัย" วัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ พร้อมลงทะเบียนเรียนฟรี 15 ปี และแจกชุดนักเรียน
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์